Reklamace zboží

Reklamované zboží zašlete na adresu: Renata Korcová, Novolhotská 369, 190 16  Praha 9 spolu  s oznámením o reklamaci, které musí obsahovat: důvod reklamace, Vaše jméno, adresu, e-mail, telefonní číslo a doklad o nákupu (fakturu, resp. její kopii).

Zboží musí vyhovovat následujícím podmínkám:

  • Zboží musí být kompletní.
  • Zboží je třeba zaslat spolu s dokladem o nákupu.
  • Zboží nezasílejte na dobírku. V případě zaslání zboží na dobírku nedojde k jeho převzetí.
  • Při zasílání zboží neručíme za případnou ztrátu zboží na cestě k nám – je povinností zákazníka zboží zabalit tak, aby nedošlo při přepravě k jeho poškození.
  • Záruka se nevztahuje na:  strukturální, barevné a povrchové změny kůže vznikající v důsledku používání výrobku a poškození způsobená nevhodným užíváním výrobku nebo nesprávnou údržbou, dále působením vnějších vlivů jako například vysoká teplota, přímé sluneční záření v důsledku kterého může dojít ke změně barvy, voda, kyseliny a také v důsledku přirozeného opotřebení v důsledku užívání.